Συνδυάζοντας τον χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μηδενική φορολόγηση μερισμάτων, ένα πολύ ανταγωνιστικό

 Οι Κυπριακές εταιρείες έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχή οχήματα για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό.

Συνδυάζοντας τον χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μηδενική φορολόγηση μερισμάτων, ένα εντυπωσιακό δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης, ένα πολύ ανταγωνιστικό συντελεστή ΦΠΑ (19%), και όλα τα επιπρόσθετά πλεονεκτήματα που παρέχει η νομοθεσία της Κύπρου,

Η Κύπρος έχει καταστεί κατάλληλη τόσο για επενδύσεις εντός τόσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες που δεν είναι κατάλληλες για το φορολογικό περιβάλλον της Κύπρου.

Ωστόσο, υπάρχουν επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες είναι οι πλέον ιδανικές για το κυπριακό φορολογικό περιβάλλον, όπως:

  • Ιθύνουσες εταιρείες (Holding companies)
  • Χρηματοδοτικές εταιρείες
  • Εταιρείες είσπραξης Δικαιωμάτων (Royalty companies)
  • Επενδυτικά κεφάλαια και ιδιωτικά Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια
  • Εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • Εργασίες Κεντρικών Γραφείων (Head office operations)
  • Δραστηριότητες κάθε φύσης στην Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη και Ινδία

Η Corporate Deals  διαθέτει ομάδα ειδική σε θέματα φορολογίας η οποία επικεντρώνεται στην καλύτερη φορολογική δόμηση των συναλλαγών και συμβουλεύει τους πελάτες σε πολύπλοκα θέματα στους τομείς της προσωπικής τους φορολογίας καθώς και της φορολογίας των εταιρειών τους, στην διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην χορήγηση φορολογικών γνωμοδοτήσεων και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των φορολογικών αρχών.