Η Corporate Deals συνδυάζει τεχνική εμπειρία και γνώση της βιομηχανίας σε βάθος. Ενεργούμε για εταιρείες, κυβερνήσεις και χρηματοδότες για αμφιλεγόμενα και μη αμφιλεγόμενα θεματα και μπορούμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο και ενδεχόμενο του κύκλου ζωής των ενεργειακών έργων, από την αδειοδότηση και τη χρηματοδότηση στην επίλυση των διαφορών.

Ενεργούμε σε όλους τους τομείς της ενεργειακής βιομηχανίας, ανοδικής ανάπτυξης του έργου, αγωγοί, έργα LNG και εμπορίας, διυλιστήρια, πετροχημικά, έργα ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και παροχή συμβουλών σε σχέση με ενεργειακές πρωτοβουλίες που προκύπτουν, όπως ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης και δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και βιοκαυσίμων.

Ο τομέας στον οποίο παρέχουμε τις εξειδικευμένες νομικές μας συμβουλές στην Ενεργειακή βιομηχανία περιλαμβάνει:

 • Αφαλάτωση, αδειοδότηση, χρηματοδότηση και ρύθμιση
 • Εξερεύνηση , αδειοδότηση και ρύθμιση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Διανομή, αδειοδότηση και ρύθμιση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Εμπορικές και νομικές συμβουλες σε Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
 • Εμπορικές συναλλαγές , σύνταξης και συμβουλές σε Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
 • Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, αδειοδότηση και ρύθμιση
 • Παροχή εμπορικών συμβουλών σε σχέση με την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σύνταξης και συμβουλών
 • Αδειοδότηση και ρύθμιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Εμπορικά θέματα ενέργειας, διανομή και συναλλαγές
 • Εμπορικά θέματα ενέργειας όπως εταιρική διάρθρωσή, φορολογία και διακυβέρνηση.
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών ενέργειας, εταιρικές σχέσεις μετόχων, εμπορικές συναλλαγές
 • Ενεργειακή επίλυση διαφορών και αντιδικία
 • Θέματα ανταγωνισμού στις αγορές ενέργειας
 • Δημόσιες συμβάσεις και νομικά θέματα