Η Corporate Deals  διαθέτει προσοντούχο και πεπειραμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την εγγραφή οποιουδήποτε τύπου νομικής οντότητας στην Κύπρο. Η εταιρία μας  διαθέτει  καταρτισμένο με μεγάλη  εμπειρία σε υπηρεσίες αυτού του τομέα προσωπικό και λόγω των μακροχρόνιων σχέσεων με συνεργάτες από όλη την υφήλιο,  μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους πελάτες του:

Βασικές Εταιρικές Υπηρεσίες

 • Εγγραφές εταιρειών
 • Υπηρεσίες Διευθυντών
 • Υπηρεσίες Μετόχων
 • Γραμματέας εταιρείας
 • Εγγεγραμμένο Γραφείο
 • Υπηρεσίες διαχείρισης

Παρεπόμενες Εταιρικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση νομικών βιβλίων
 • Οργάνωση γενικών συνελεύσεων
 • Πρακτικά συνελεύσεων Μετόχων και Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μεταφράσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Άλλες γραμματειακές υπηρεσίες