Η Corporate Deals  παρέχει συμβουλές σχετικά με την αδειοδότηση και την λειτουργία τραπεζικών μονάδων, επενδυτικών εταιρειών, συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, αμοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστικών εταιρειών.

Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση της κατάλληλης εταιρικής και οργανωτικής δομής
  • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση της διαδικασίας αδειοδότησης
  • Προετοιμασία εγχειριδίων εσωτερικής λειτουργίας
  • Συνεχής φορολογική και νομική υποστήριξη