Προφίλ Εταιρίας

Προφίλ Εταιρίας

Παροχή Συμβουλών σε Επιχειρησιακά Ζητήματα
Παροχή Συμβουλών Οικονομικής φύσεως
Φορολογικές Υπηρεσίες
Τραπεζικές Υπηρεσίες
Διεθνής Είσπραξη Χρέους
Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Λογιστικές & Eλεγκτικές υπηρεσίες
Εταιρικές & Εμπιστευτικές Υπηρεσίες
Εγγραφή και Διαχείριση Εταιρειών Παγκοσμίως
Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι
Real Estate

Η C.D. Corporate Deals (Cyprus) Ltd. είναι μία εταιρεία εγγρεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου. Η C.D. Corporate Deals (Cyprus) Ltd. είναι μια καινοτόμος εταιρεία η οποία προσφέρει στους πελάτες της τους πιο σύγχρονους και αποδοτικούς τρόπους για να εισχωρήσουν και να δραστηριοποιηθούν στις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Η C.D. Corporate Deals (Cyprus) Ltd. έχει έδρα της τη Λευκωσία, αλλά κυρίως δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, της Corporate Deals S.A. στην Αθήνα.Η C.D. Corporate Deals (Cyprus) Ltd. αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλών επιχειρησέων που μπορεί να σας παρέχει άριστες λύσεις στην ίδρυση και εγγραφή της Ελληνικής, Κυπριακής και Διεθνούς σας εταιρείας, στον τομέα της τραπεζικής – τόσο εταιρικής και προσωπικής, στο Φορολογικό Σχεδιασμό, σε θέματα Real Estate, στη συγγραφή διαφόρων συμφωνιών και συμβολαίων, κλπ.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η ομάδα της Corporate Deals αποτελείται από λογιστές, δικηγόρους, και υπαλλήλους με σπουδές σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορα αναγνώρισμενα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας μάλιστα έχουν λάβει μεταπτυχιακές σπουδές, προκειμένου να συμβαδίζουν με το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το προσωπικό μπορεί επίσης να επαίρεται για την εμπειρία που απέκτησε μέσα από διάφορες διοικητικές θέσεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, σε λογιστικές εταιρείας, σε επενδυτικά projects, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, μεταξύ άλλων.

Θα επικεντρωθούμε στις ανάγκες των πελάτων μας, και οι υπηρεσίες μας εκτελούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Οι πελάτες μας θα μπορούν να βασίζονται σε εμάς. Έχουμε επικεντρωθεί σε τομείς που έχουν σημασία για την επιχείρησή σας και κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Κάθε πελάτης, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να υπολογίζει στην προσωπική συμμετοχή του κάθε μέλους της ομάδας της Corporate Deals.

Η Corporate Deals παρέχει λύσεις που ανταποκρίνονται 100% στα προβλήματά σας, και που καλύπτουν σχεδόν, κάθε πτυχή των επιχειρήσεων των πελατών μας.

Οι αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα της υποστήριξής μας για την επιτυχή ίδρυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και εύκολα μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εξωτερική ανάθεση διαχείρισης έργων.

Η C.D. Corporate Deals παρέχει ειδικευμένους εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων που μπορούν να σας παρέχουν εξαιρετικές λύσεις!

 • Παροχή Συμβουλών σε Επιχειρησιακά Ζητήματα

  * Ίδρυση εταιρειών και ανανέωση αδειών λειτουργίας, πάντα σε συμμόρφωση με το Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  * Παροχή fiduciary υπηρεσιών (εγγεγραμμένο γραφείο, διευθυντές, γραμματέας και μέτοχοι).
  * Προετοιμασία και διατήρηση Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικών των ετήσιων Συνελεύσεων, Έκτακτων πρακτικών.
  * Προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητατας.
  * Έρευνα και ανάλυση αγοράς.
  * Συμβουλές επιχειρήσεων.
  * Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου.
  * Παροχή υπηρεσιών virtual office.
  * Βοήθεια στη σωστή επιλογή τοπικών συνεργατών.
  * Διευθέτηση μεταφράσεων και διερμηνειών σε συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.
  * Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Παροχή Συμβουλών Οικονομικής φύσεως, σε συνεργασία με το διάσημο Κυπριακό γραφείο ορκωτών λογιστών Loucas Loucas.

  * Στρατηγικά Διάγραμματα Ταμειακών Ροών.
  * Περιοδική Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση, Τήρηση Βιβλίων, Διατήρηση Λογιστικού Αρχείου.
  * Προετοιμασία και υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  * Πρόβλεψη Προϋπολογισμού και Εσόδων-Εξόδων.

 • Φορολογικές Υπηρεσίες

  * Παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα σχετικά με την ίδρυση διάσορων νομικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, trusts κλπ..
  * Παροχή συμβουλών σε προσωπικά φορολογικά ζητήματα.
  * Βοήθεια στην εγγραφή στο σύστημα ΦΠΑ σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. .
  * Υπολογισμός ΦΠΑ και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.
  * Διευθέτηση φορολογικών πληρωμών.
  * Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.
  * Υποβολή και Διατήρηση φορολογικών δηλώσεων.

 • Τραπεζικές Υπηρεσίες

  * Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής σε τράπεζες της επιλογής σας, σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως.
  * Καθημερινή διαχείριση της επικοινωνίας με την Τράπεζα.
  * Παροχή υπογράφοντα λογαριασμού, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.
  * Διαχείριση μετρητών.
  * Διατήρηση τραπεζικών καταστάσεων.
  * Διαπραγμάτευση για την επίτευξη των καλύτερων δυνατόν επιτοκίων όσον αφορά προθεσμιακές καταθέσεισ, δάνεια και λοιπές τραπεζικές ενέργειες.

 • Διεθνής Είσπραξη Χρέους

  * Είσπαξη χρέους σε B2B πελάτες σε Κύπρο, Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
  * Ευρύ δίκτυο συνεργατών και παρουσία στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την είσπραξη χρέους.
  * Χειρισμός των υποθέσεων από έμπειρους υπαλλήλους και δικηγόρους.
  * Χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών είσπραξης χρέους και λογισμικού.
  * Συνεχής ενήμερωση των πελατών μας αναφορικά με την πρόοδο των υποθέσεων τους.